Obiective generale ale proiectului si grupurile de varsta!

 

O1 cunoaşterea valorilor folclorice locale;

O2 formarea unor abilităţi de   recondiţionare a materialelor cu specific popular local;

O3 realizarea unor obiecte şi mijloace didactice auxiliare în scopul eficientizării  procesului instructiv-educativ;

O4 dezvoltarea interesului pentru promovarea tradiţiilor;

O5 familiarizarea elevilor şi cadrelor didactice cu mijloacele de tehnologia   informaţiei şi  a comunicaţiilor, folosirea programelor Power Point, Paint,  Word;

O6  descrierea de către elevi,  cu ajutorul cadrelor didactice,  sub forma  unor   prezentări power-point, desene, a semnificaţiei unor tradiţii şi obiceiuri locale;

O7  realizarea în echipă a materialelor propuse, respectiv: prezentări PPT, desene, obiecte de artizanat;

O8 trezirea curiozităţii şi dezvoltarea interesului elevilor faţă de valorile culturii naţionale şi universale;

O9 implicarea elevilor în multiple activităţi de documentare, de observare, de culegere de date;

O10 realizarea activităţilor cultural-ştiinţifice şi educative  cu  elevii unităţilor şcolare implicate în proiect;

O11 explorarea asemănărilor şi diferenţelor generate de cultură dintre persoanele care convieţuiesc într-un anumit spaţiu geografic;

O12 crearea unui climat şcolar caracterizat prin deschidere faţă de diversitatea etno-culturală a elevilor şi prin valorificarea pozitivă a diferenţelor;

O13     conservarea patrimoniului cultural şi a tradiţiilor.

Grup ţintă:

Direct:

  • educatoare şi învăţători / institutori din  ţară şi străinătate;
  • preşcolari, elevi şi părinţi.

 

Indirect:

  • comunităţile locale

Grupuri de vârstă:

  • 3 – 6 ani ( învăţământ preşcolar )
  • 6 – 11 ani ( învăţământ primar )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: