Protocol de colaborare

Grădiniţa cu program prelungit nr. 2

Str. Trandafirilor, nr. 1 Bis

Slatina

Tel/  fax:   0249 433570

E-mail   : gpp_pinocchio@yahoo.com

NR. . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . .                                            NR. . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . .

PROTOCOL DE COLABORARE

Încheiat între Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Slatina, reprezentată de doamna RAICEA SABINA- director şi………………………….., reprezentată  prin doamna / domnul…………………………………..- director şi………………………………………………………profesor/ institutor/ învăţător la  ………………………………………………………, în vederea colaborării pentru realizarea proiectului  educaţional interjudeţean „TRADIŢII ŞI OBICEIURI ALE ROMÂNILOR”.

Grădiniţa cu program prelungit nr. 2 Slatina se obligă :

–         să realizeze acţiunile descrise în proiect: expoziţie, activităţi voluntare, realizarea blog- ului de proiect cu postarea materialelor, întâlniri;

–         să coordoneze respectarea calendarului acţiunilor descrise în proiect;

–         să  asigure spaţiul şi echipamentul pentru păstrarea  dosarelor de lucru, participarea efectivă la activităţi;

–         să coordoneze transmiterea comunicatelor de presă precum şi evaluarea rezultatelor fiecăreia dintre acţiunile incluse în calendar;

–         să monitorizeze valorificarea materialelor informative distribuite;

–         să gestioneze bugetul proiectului;

–         să comunice programul de activităţi INSPECTORATULUI ŞCOLAR JUDEŢEAN OLT ca şi organizaţie parteneră.

………………………………………………………se obligă:

–         Să realizeze acţiunile descrise în proiect: expoziţie, activităţi voluntare, spectacol şcolar;

–     Să participe la activităţile propuse în proiect;

–    Să asigure logistica necesară desfăşurării activităţilor.

Durata proiectului : 8 luni

Prezentul intră în vigoare la data semnării de către părţi şi este semnat pe 8 luni.

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se deruleze conform planului stabilit;

Prezentul  se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

G.P.P. nr.  2

Slatina

Director,

Raicea Sabina

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: