Regulamentul proiectului

Regulament

Proiectul   se adresează elevilor şi cadrelor  didactice (învăţători/ institutori / profesori) din ciclul  preşcolar şi primar, profesorilor de arte plastice sau de alte specialităţi.

 

Forma de participare: on-line, directă, indirectă/ prin corespondenţă.

8. 1 Secţiunile proiectului :

•Prezentare Power Point

•Desene

•Fotografii

•Materiale/ obiecte artizanale reprezentative realizate în tehnici tradiţionale.

 

8.1.1.Prezentările în Power Point vor  cuprinde informaţii şi  imagini despre tradiţii şi obiceiuri din  localitatea natală. Acestea vor fi trimise  pe adresa  de e-mail  gpp_pinocchio@yahoo.com(Dimensiune maximă este  5 MB  ).

 

 

8.1.2.DeseneCompoziţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport format A4, pe verso regăsindu-se în etichetă titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala, localitatea, judeţul.

Lucrările se pot trimite respectând calendarul şi ordinea acţiunilor incluse în proiect. Consultaţi blog-ul proiectului pentru  a fi la curent cu acţiunile aflate în derulare. Puteţi participa la oricare din acţiuni. Pentru fiecare acţiune se primeşte adeverinţă/Diplomă de participare. Fiecare cadru didactic poate trimite un număr maxim de 2 lucrări pe secţiune/ acţiune. Lucrările înscrise în concurs nu se restituie. Acestea  vor fi expuse la Biblioteca Judeţeană  „Ion Minulescu” din Municipiul Slatina în perioada 7 iunie – 15 iunie 2011.

Diplomele vor fi expediate până la data de 15 a lunii următoare acţiunii incluse în calendarul proiectului . Avem rugămintea să  puneţi în coletul cu lucrările pentru concurs un plic timbrat autoadresat.

Lucrările vor fi expediate pe adresa grădiniţei sau vor fi aduse personal pentru cadrele didactice din localitate.

Prof. Dicu Mihaela/ Prof. Vărzaru Adela

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 „PINOCCHIO” SLATINA, OLT

STRADA TRANDAFIRILOR, NR. 2 BIS, COD 230009

Informaţii se pot obţine la numerele de telefon: Tel/Fax:  040249-433570 persoană de contact Raicea Sabina Email: gpp_pinocchio@yahoo.com

8.1.3. Fotografii care să descrie tradiţiile şi obiceiurile locale corespunzătoare acţiunii propuse.  Fotografiile trebuie să fie în format A4 pe hârtie fotografică sau in copie color pe carton A4 şi vor  fi expediate prin poştă sau la adresa :

 

Prof. Dicu Mihaela/ Prof. Vărzaru Adela

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 2 „PINOCCHIO” SLATINA, OLT

STRADA TRANDAFIRILOR, NR. 2 BIS, COD 230009

 

8.1.4.Materiale/ obiecte artizanale reprezentative realizate în tehnici tradiţionale pot fi lucrări artistice realizate în tehnica meşterilor populari sau în ateliere de artă derulate la Şcoala de Arte şi Meserii şi/ sau Palatul copiilor. Pot fi obiecte de artizanat, împletituri cu specificul zonei.

Nota Bene

Sugerăm  evitarea  kitsch-ului şi căutarea a ceea ce este reprezentativ pentru zona dvs.!

PROBLEME ORGANIZATORICE:

 

Înscrierea participanţilor şi trimiterea lucrărilor se va face respectând termenele limită pentru fiecare acţiune din cadrul proiectului. Înscrierile vor fi   trimise pe adresa de e-mail  damicha21@yahoo.com. sau gpp_pinocchio@yahoo.com

Vă rugăm să semnaţi, ştampilaţi şi să trimiteţi protocolul de colaborare în dublu exemplar în plicul cu lucrările pentru concurs sau scanat pe adresele de e- mail  afişate mai sus. Dacă alegeţi a doua variantă, veţi trimite un singur exemplar, urmând să îl primiţi în plicul cu diplome.

Nota Bene

Protocolul de colaborare se semnează O SINGURĂ DATĂ indiferent de numărul de acţiuni la care participaţi în cadrul proiectului!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: